Jesteś tutaj: LT > Apie bendrovę > Skelbimai
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Skelbimai

UAB „ORLEN Apsauga“ (toliau – Bendrovė) parduoda transporto priemonę (-ės) (toliau – Turtas) ir kviečia Jus pateikti pirkimo pasiūlymą. 

Informacija apie parduodamą Turtą, jo buvimo vietą, pradines pardavimo kainas ir kt., taip pat nuotraukos (jei yra) pateikiamos žemiau atskirose laikmenose.

Pirkimo pasiūlymas gali būti laisvos formos rašytinis arba elektroninis dokumentas ir pateikiamas iki nurodyto termino vienu iš 4.2. punkte nurodytų būdų. Pasiūlyme turi būti nurodyta:

 • Parduodamo turto pavadinimas (nurodant identifikacinį numerį (VIN));
 • Siūloma kaina (ne žemesnė už nurodytą pradinę vieneto pardavimo kainą), EUR be PVM;
 • Asmeniniai ir/ar kompanijos duomenys, kontaktiniai duomenys, el. paštas bei kita informacija, kuri bus reikalinga pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti (pripažinus laimėtoju).
 • Pirkėjo įsipareigojimas savo kaštais ir jėgomis išsivežti perkamą Turtą.
 • Patvirtinimas, kad Pirkėjas yra susipažinęs ir sutinka su Bendrovės nustatytomis Turto pardavimo sąlygomis.

Pardavimo sąlygos:OA_cars.pdfOA_cars.pdf

 • Mokėjimo sąlygos – visa kaina turi būti sumokėta per 5 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo;
 • Transportavimo išlaidos ir visos išlaidos, susijusios su dalyvavimu pardavimo procese ir turto pirkimu (įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimo, apžiūros, pasiūlymo pateikimo ir pan.) tenka pirkėjui.

Pasiūlymo pateikimo terminas ir sąlygos:

 • Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 3 d., 15.00 val. (Lietuvos laiku);
 • Pasiūlymai gali būti pateikti vienu iš pasirinktų būdų:
   • Paštu, per kurjerį ir/ar asmeniškai, pristatant žemiau pateiktu adresu ir nurodant:
     
    Turto pardavimo konkursui
    UAB „ORLEN Apsauga“                    OA_cars.pdfOA_cars.pdf
    Mažeikių g. 75, Juodeikių k,
    LT-89467 Mažeikių r. sav.
 • Informacija apie parduodamą Turtą, jo buvimo vietą, pradines pardavimo kainas ir kt., taip pat nuotraukos (jei yra) pateikiamos žemiau atskirose laikmenose.  
 • Elektroniniu paštu:  info@orlenapsauga.lt

Bendra informacija:

 • Bendrovė neatsako už pašto, el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių prašymai nebuvo gauti ir / ar buvo gauti pavėluotai;
 • Parduodamam turtui neteikiamos garantijos;
 • Apie Bendrovės sprendimą parduoti parduodamą Turtą bus informuoti tik laimėtojais pripažinti pirkėjai, su kuriais bus pasirašoma atitinkama pirkimo–pardavimo sutartis;
 • Bendrovė turi teisę vienašališkai atšaukti / sustabdyti / nutraukti pardavimo procesą bei Turto neparduoti nenurodydama priežasties ir pirkėjai negali pareikšti bendrovei pretenzijų, susijusių su šia sąlyga.
 • Dėl detalesnės informacijos konkurso vykdymo ir sutarčių sudarymo klausimais kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. tel. +370 443 92081, +370 443 92628 arba el. paštu:  info@orlenapsauga.lt
 
 
 
Marki Grupy ORLEN