Jesteś tutaj: LT > Apie bendrovę > Skelbimai
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Skelbimai

 

UAB „ORLEN Apsauga“ (toliau – Bendrovė) parduoda transporto priemones (toliau – Turtas) ir kviečia Jus pateikti pirkimo pasiūlymą.  

1.     Informacija apie parduodamą Turtą, jo pardavimo kainą bei nuotraukos (jei yra) pateikiamos žemiau atskirose laikmenose. 

2.    Pirkimo pasiūlymas gali būti laisvos formos rašytinis arba elektroninis dokumentas (pasirašytas elektroniniu parašu) ir pateikiamas iki nurodyto termino vienu iš 6 punkte nurodytu būdu. 

3.       Pasiūlyme turi būti nurodyta:

ü parduodamo / pageidaujamo pirkti Turto pavadinimas (nurodant transporto priemonės identifikacinį numerį arba valstybinį numerį);

ü   siūloma kaina EUR be PVM;

ü  asmeniniai ir / ar kompanijos duomenys, kontaktiniai duomenys, el. paštas bei kita informacija, kuri bus reikalinga pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti.

ü   pirkėjo įsipareigojimas savo kaštais ir jėgomis išsivežti perkamą Turtą.

ü  patvirtinimas, kad Pirkėjas yra susipažinęs ir sutinka su Bendrovės nustatytomis Turto pardavimo sąlygomis nurodytomis 3 punkte. 

4.       Pardavimo sąlygos:

ü   mokėjimo sąlygos – visą kaina turi būti sumokėta per 5 darbo dienas, nuo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo;

ü   transportavimo išlaidos ir visos išlaidos, susijusios su dalyvavimu pardavimo procese ir Turto pirkimu (įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimo, apžiūros, pasiūlymo pateikimo ir pan.) tenka pirkėjui.

ü     parduodamam Turtui neteikiamos garantijos;

ü   apie Bendrovės sprendimą parduoti parduodamą Turtą bus informuotas tik pirkėjas, su kuriuo bus pasirašoma pirkimo–pardavimo sutartis;

ü  Bendrovė turi teisę vienašališkai atšaukti / sustabdyti / nutraukti pardavimo procesą bei Turto neparduoti, nenurodydama priežasties ir pirkėjas negali pareikšti  Bendrovei pretenzijų, susijusių su šia sąlyga. 

5.   Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 18 dienos. 

6.      Pasiūlymai gali būti pateikti vienu iš pasirinktų būdų:

ü  elektroniniu paštu  info@orlenapsauga.lt;

ü  paštu, per kurjerį ir / ar asmeniškai, pristatant adresu:

UAB „ORLEN Apsauga“

Mažeikių g. 75, Juodeikių k, 89453 Mažeikių r. sav.

7.       Bendrovė neatsako už pašto / el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ir/ar buvo gauti pavėluotai;

Dėl detalesnės informacijos Turto pardavimo ir sutarčių sudarymo klausimais kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. tel. +370 698 09614 arba el. paštu info@orlenapsauga.lt
​​Pava​dinimas ​Dokumentai
Mitsubishi L200 PDF
Skoda Octavia​ PDF
 
​​​
​​​​​​
 
 
 
Marki Grupy ORLEN