Jesteś tutaj: LT > Paslaugos > Kitos paslaugos
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Kitos paslaugos

LEIDIMŲ PATEKIMUI Į KLIENTO OBJEKTUS KONTROLĖ, IŠDAVIMAS IR JŲ APSKAITA
 
Leidimų biuras (informacijos postas) kiekvienoje įmonėje atlieka jos vizitinės kortelės funkciją, todėl parinkdami darbuotojus šioms pareigoms skiriame didelį dėmesį. Taip pat, kaip ir kitose srityse, taip ir čia įdarbiname specialistus, išsiskiriančius savo savybėmis, leidžiančiomis užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas. Mūsų leidimų biurų darbuotojai turi puikius bendravimo ir organizacinius sugebėjimus. Šios paslaugos yra glaudžiai susijusios su vykdomais apsaugos veiksmais, kuriais siekiama užtikrinti saugomo turto bei mūsų Kliento asmenų saugumą.
 
Mūsų darbuotojai turi atitinkamą išsilavinimą, profesinę patirtį, geba bendrauti anglų arba rusų kalba, gerai išmano kompiuterines sistemas bei išsiskiria aukšta asmenine kultūra.
 

Leidimų biuro (informacijos posto) darbuotojai gali būti atsakingi už:

 • Įmonės atstovavimą ir pirminius kontaktus su Klientu;
 • Leidimų administravimą (leidimų patekimui į Kliento objektus kontrolę, jų išdavimą ir apskaitą);
 • Ataskaitų rengimą ir teikimą Klientui;
 • Susitikimų kalendoriaus pildymą;
 • Administracinių – biuro darbų atlikimą;
 • Efektyvų korespondencijos valdymą;
 • Aprūpinimą biuro (raštinės) reikmenimis; 
 • Susitikimų aptarnavimą.
AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS BEI CIVILINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS
 
UAB „ORLEN Apsauga“ darbuotojai turi didžiulę patirtį, teikiant apsaugos paslaugas pavojinguose objektuose.
Saugomoje teritorijoje ar objekte kilus ekstremaliai situacijai apsaugos darbuotojai veikia pagal su Klientu suderintus vidaus avarinius planus, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir civilinės saugos pajėgų sudarymo, veiklos bei darbo organizavimo nuostatus, taip pat tarpusavio sąveikos su teisėtvarkos institucijomis planus.
 
VIDAUS TVARKOS IR REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ
 
Mes teikiame paslaugas, kurių tikslas – saugomų teritorijų ir objektų stebėjimas bei Kliento nustatytos vidaus tvarkos laikymosi kontrolė. Tai veiksmų kompleksas, padedantis nustatyti ir sustabdyti pažeidimus bei trūkumus. Ši kontrolė užtikrinama fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, apsaugos darbuotojams dirbant apsaugos ir kontrolės postuose, periodiškai patruliuojant pėsčiomis ir naudojant reikalingas transporto priemones.
 
Vykdant stebėjimą ir patruliavimą apsaugos darbuotojai stebi bei vertina asmenų veiksmus bei vykstančius procesus. Įtarus, kad asmenų veiksmai pažeidžia nustatytą vidaus tvarką ar leidimų režimą, arba jų veiksmai ar aplinkoje vykstantys procesai kelia pavojų kitiems asmenims, įrenginiams bei materialinėms vertybėms, apsaugos darbuotojas imasi aktyvių atitinkamų priemonių veiksmams ir procesams sustabdyti bei sulaiko neteisėtus veiksmus darančius asmenis.
Apsaugos darbuotojai taip pat tikrina ar asmenys, vykdantys darbus saugomojoje teritorijoje ar objekte, turi atitinkamus leidimus jų vykdymui, bei tai ar jų buvimą konkrečioje teritorijos ar objekto vietoje sąlygoja vykdomos funkcijos. Taip pat yra užtikrinama Kelių eismo taisyklių reikalavimų transporto priemonių vairuotojams ir pėstiesiems laikymasis saugomo objekto teritorijoje. 
 
FIZINĖS SAUGOS AUDITAS
 
Fizinės saugos auditas apima fizinės saugos sistemos ir jos rizikos vertinimą. Fizinės saugos sistema - fizinių, mechaninių ir elektroninių apsaugos priemonių bei metodų visuma, skirta apsaugoti vertybes nuo pagrobimo, sunaikinimo, neteisėto patekimo į saugomus objektus,  patalpas ir teritoriją, užkirsti kelią nepageidaujamiems įvykiams.
 
Fizinės saugos rizikos vertinimas - analizė, išnagrinėjant ir įvertinant galimus nepageidaujamus įvykius, grėsmes, pažeidžiamumą, silpnąsias vietas, turimas apsaugos priemones.
Ši specializuotų paslaugų sritis skirta verslo įmonėms su aukštu technologijų išvystymo lygiu. Turėdami ilgametę patirtį, taip pat bendrovės steigėjos Lenkijos įmonės ORLEN Ochrona Sp. z o.o. patirtį, įgytą kitose Europos valstybėse, savo Klientams siūlome specializuotas paslaugas įvertinant fizinės saugos būklę šiose srityse:
 
 • Kliento fizinės saugos sistemos atitikties patikrinimas (rezultatų, procesų, metodų atitikimas nustatytiems standartams, reikalavimams ir politikai);
 • Esamų saugos priemonių, procedūrų, normų, taisyklių atitikimo reikalingam saugos lygiui ir galimų rizikos šaltinių, pavojų bei grėsmių mažinimui vertinimas;
 • Silpnųjų vietų nustatymas, atlikus reikalingus patikrinimus ir testus;
 • Kliento saugumo srities poreikių analizė, specializuotos apsaugos poreikių nustatymas;
 • Sukauptos informacijos analizė, ataskaitos ir rekomendacijų pateikimas;
 • Konsultavimas rekomenduojamos fizinės saugos sistemos įdiegimo klausimais.
 
 
 
Marki Grupy ORLEN